บัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ

รายได้ต่อเดือน15000+ บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี22%+
อายุผู้กู้20-70 ปี

บัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ

 

• AirAsia BIG Points ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 20 บาท รับ 1 BIG Point

– สะสมเพื่อแลกเที่ยวบินแอร์เอเชีย ที่แอป AirAsia BIG Loyalty หรือ www.airasiabig.com

– ใช้แทนเงินสดจ่ายค่าโรงแรม กิจกรรม ทัวร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.airasiabig.com

• รับคะแนน BIG Points สูงสุด 10 เท่า

– รับคะแนน 3 เท่า สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ www.airasia.com, แอร์เอเชียโมบายแอป, www.airasiabig.com, แอป AirAsia BIG Loyalty และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร (จำกัดคะแนนพิเศษสูงสุด 1,000 คะแนน ต่อบัตรต่อรอบบัญชี)

– รับคะแนนสูงสุด 7 เท่า จากทุก 1 ริงกิตมาเลเซีย หรือ 10 บาทไทยโดยประมาณ เมื่อเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียทั่วโลก จากสิทธิ์การเป็นสมาชิกระดับ Platinum ของ AirAsia BIG Loyalty

• Priority Booking รับสิทธิ์สำรองที่นั่งโปรโมชั่นก่อนใคร

– ซื้อบัตรโดยสารเริ่มต้น 0 บาทก่อนใคร 24 ชั่วโมง สำหรับโปรโมชั่น BIG Sales

– แลก BIG Points เป็นบัตรโดยสารโปรโมชั่น Final Call Sales ก่อนใคร 7 วัน

• รับสิทธิ์เป็นสมาชิกระดับ Platinum ของ AirAsia BIG Loyalty ทันที

– ทุกการใช้จ่าย 1 ริงกิตมาเลเซีย หรือ 10 บาทไทยโดยประมาณ รับคะแนน BIG Points สูงสุด 7 BIG Points สำหรับการเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียทั่วโลก

– รับคะแนนสูงสุด 5.5 BIG Points เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารประเภท Low Fare

– รับคะแนน 7 BIG Points เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารประเภท Premium Flex/Premium Flat Bed

– รักษาสถานะสมาชิก Platinum ในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย 100,000 บาทต่อปี และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชียอย่างน้อย 5,000 บาทต่อปี (นับยอดใช้จ่าย 12 เดือน นับจากเดือนที่บัตรได้รับการอนุมัติของทุกปี)

– หากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรไม่เป็นไปตามเงื่อนไข AirAsia BIG Loyalty ขอสงวนสิทธิ์การนับจำนวนเที่ยวบินที่สมาชิกเดินทางกับสายการบินอย่างเดียวเท่านั้น

• แบ่งชำระสบายๆ 0% 3 เดือน กับโปรแกรม Be Smart ที่ www.airasia.com

– ดอกเบี้ย 0%, 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ www.airasia.com

– แบ่งชำระ ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน สำหรับยอดการใช้จ่ายที่แอร์เอเชีย ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อบัตรต่อรายการ (ไม่ได้รับคะแนน BIG Points)

– แบ่งชำระ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.74% นาน 6 เดือน หรือ 10 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายที่แอร์เอเชีย ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อบัตรต่อรายการ (รับคะแนน BIG Points ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

• ส่วนลดทันใจ ล็อกอินสมาชิก BIG รับส่วนลดทันที 40 บาท เมื่อจองเที่ยวบินแอร์เอเชีย ที่ www.airasia.com หรือแอร์เอเชียโมบายแอป

• บัตรกำนัลฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จำนวน 2 ใบในปีแรก

– บริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 15 กก. สำหรับเส้นทางในประเทศ และไม่เกิน 20 กก. สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) หรือสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) ที่เดินทางออกจากทุกสนามบินในประเทศไทย เพียงแสดงบัตรกำนัล พร้อมบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ที่มีชื่อสกุลตรงกัน ขณะทำการเช็คอิน ที่เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ทุกสนามบินในประเทศไทย ณ วันเดินทางเพื่อรับสิทธิ์

– รับบัตรกำนัลภายในวันที่ 28 ก.พ. ในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสม นับยอดใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมรายการซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าประกัน ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. ของทุกปี

– รับบัตรกำนัลฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จำนวน 2 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 5,000 บาทต่อปี

– รับบัตรกำนัลฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จำนวน 4 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 10,000 บาทต่อปี

• บัตรกำนัลที่นั่ง Hot Seat จำนวน 2 ใบ ในปีแรก

– บริการเลือกที่นั่งเป็น Hot Seat สำหรับเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย (FD) หรือไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) ที่เดินทางออกจากทุกสนามบินในประเทศไทย เพียงแสดงบัตรกำนัล พร้อมบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ มีชื่อสกุลตรงกัน ขณะทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ทุกสนามบินในประเทศไทย ณ วันเดินทางเพื่อรับสิทธิ์

– รับบัตรกำนัลภายในวันที่ 28 ก.พ. ในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสม นับยอดใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมรายการซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าประกัน ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. ของทุกปี

– รับบัตรกำนัล Hot Seat จำนวน 2 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 5,000 บาทต่อปี

– รับบัตรกำนัล Hot Seat จำนวน 4 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 10,000 บาทต่อปี

• บัตรกำนัลบริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นบนเครื่อง มูลค่า 60 บาท จำนวน 6 ใบ ในปีแรก

– บริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นบนเครื่อง มูลค่า 60 บาท สำหรับเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย (FD) หรือไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เพียงแสดงบัตรกำนัล บัตรโดยสาร พร้อมบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ที่มีชื่อสกุลตรงกัน แก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

– รับบัตรกำนัลภายในวันที่ 28 ก.พ. ในปีถัดไป เมื่อใช้มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสม นับยอดใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมรายการซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าประกัน ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. ของทุกปี

– รับบัตรกำนัลเครื่องดื่ม จำนวน 6 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 5,000 บาทต่อปี

– รับบัตรกำนัลเครื่องดื่ม จำนวน 12 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 10,000 บาทต่อปี

• Xpress Check In

– บริการเคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษ เมื่อแสดงบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ที่สนามบินดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ อู่ตะเภา และกระบี่

• Xpress Boarding

– บริการขึ้นเครื่องก่อนใคร เมื่อแสดงบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ แก่พนักงานที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องของทุกสนามบินในประเทศไทย

• Xpress Baggage

– บริการรับกระเป๋าก่อนใคร เมื่อแสดงบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ทุกสนามบินในประเทศไทย

 

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ

รายได้ตั้งแต่ 180,000 บาทขึ้นไปต่อปี หรือมีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน

 

อัตราดอกเบี้ยและวงเงินสูงสุดของบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี และมีวงเงินสูงสุด 2-5 เท่าของรายได้ประจำ

 

การสะสมคะแนนจากบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ

ทุกการใช้จ่าย 20 บาท รับ BIG Point 1 คะแนน


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้
รายได้ต่อเดือน5000+ บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี36%+
อายุผู้กู้18-50 ปี
เงื่อนไขของข้อเสนอ
รายได้ต่อเดือน8000+ บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี15%+
อายุผู้กู้20-62 ปี
เงื่อนไขของข้อเสนอ
รายได้ต่อเดือน6000+ บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปีไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุผู้กู้20-62 ปี
เงื่อนไขของข้อเสนอ
รายได้ต่อเดือน12000+ บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี15%+
อายุผู้กู้20-60 ปี
เงื่อนไขของข้อเสนอ