บัตร TMB ROYAL TOP BRASS

รายได้ต่อเดือน14000+ บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี18%+
อายุผู้กู้20-60 ปี

สิทธิประโยชน์บัตร TMB ROYAL TOP BRASS

 

บัตรเครดิตแห่งเกียรติยศที่สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความเป็นผู้นำของข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่ (ชั้นยศตั้งแต่ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโทขึ้นไป) ใช้จ่ายง่าย แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็น สะสมคะแนนได้เร็วกว่า ใช้จ่ายที่ไหนก็ได้ แบ่งจ่าย 0% ได้หมด ไม่ต้องรอโปรโมชั่น

• รับคะแนนสะสม TMB Rewards Plus รับ 1 คะแนนสะสม TMB Rewards Plus จากทุกยอดการใช้จ่าย 10 บาท ทั้งในและต่างประเทศ

• ฟรีค่าธรรมเนียม ไม่มี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ

• เร็วกว่า แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย VISA payWave สำหรับยอดใช้จ่าย 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป หรือน้อยกว่า

• ยกเว้นค่าธรรมเนียม TMB SMS Alert ยกเว้นค่าธรรมเนียม TMB SMS Alert บริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก (ทุกบัญชี)

• ส่วนลด 50% กรณีใช้บริการเช่าตู้นิรภัย รับส่วนลดพิเศษจากค่าเช่าปกติ กรณีขอใช้บริการเช่าตู้นิรภัยที่ทีเอ็มบีสาขา ที่ให้บริการตู้นิรภัย

• รับอัตราพิเศษสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• รับอัตราพิเศษค่าธรรมเนียมในการโอนเงินขาออก (Outward Remittance) ที่ ทีเอ็มบี ทุกสาขา

• วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูง รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินรวมสูงสุด 6 ล้านบาท

 

คุณสมบัติผู้สมัครบัตร TMB ROYAL TOP BRASS

• ต้องเป็นข้าราชการทหารที่มีชั้นยศตั้งแต่ พันโท นาวาโท และนาวาอากาศโท และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

• มีอายุงานที่ปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป หรือมีเงินออม/มีเงินลงทุน: มีเงินฝากประจำที่ TMB และ/หรือ เงินฝากออมทรัพย์ที่ TMB และ/หรือ ยอดเงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ที่ออกโดย TMB และ/หรือ ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) ของ บลจ.ทหารไทย (TMBAM)หรือบลจ. อื่นๆ ที่ธนาคารเป็นตัวแทนขาย รวมกันไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ

• มีเงินออม: มีเงินฝากประจำที่ TMB ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

อัตราดอกเบี้ยและวงเงินสูงสุดของบัตร TMB ROYAL TOP BRASS

วงเงินสูงสุด 2 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท, อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้
รายได้ต่อเดือน12000+ บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี9%+
อายุผู้กู้20-65 ปี
เงื่อนไขของข้อเสนอ
รายได้ต่อเดือน8000+ บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปีไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุผู้กู้18-70 ปี
เงื่อนไขของข้อเสนอ
รายได้ต่อเดือน6000+ บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปีไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุผู้กู้19-50 ปี
เงื่อนไขของข้อเสนอ
รายได้ต่อเดือน7000+ บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี6%+
อายุผู้กู้20-65 ปี
เงื่อนไขของข้อเสนอ