สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

รายได้ต่อเดือน7000+ บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี6%+
อายุผู้กู้20-65 ปี

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินสิน สินเชื่อสำหรับแม่ค้า สมัครง่ายดอกเบี้ยต่ำ 2567

การกู้สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยให้กับทุก ๆ กลุ่มอาชีพโดยแท้จริง อย่างธนาคารออมสินที่นอกจากจะมีสินเชื่อบ้านออมสิน สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ สินเชื่อไทรทองให้ผู้มีรายได้แน่นอนแล้ว ก็ยังมีสินเพื่อให้ผู้มีอาชีพพค้าขายได้กู้สินเชื่อบุคคลออมสินกัน  หรือเงินกู้ส่วนบุคคลนำเงินไปใช้จ่ายหมุนเวียนอย่างราบรื่น สมัครง่ายไม่ยุ่งยาก ดอกเบี้ยต่ำคุ้ม ๆ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล pantip ที่เว็บอื่นๆพูดถึงกัน

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 2567

ขออธิบายให้เข้าใจกันก่อนว่าการขอสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินสำหรับแม่ค้าที่ว่านี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนซึ่งเป็น สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน ไว้ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งได้กู้เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายหมุนเวียน ประกอบอาชีพ หรือใช้เพื่อการอยู่รอดทำให้การเงินมีสภาพคล่องตัว หรือนำไปใช้หนี้สิน โดยจะกำหนดวงเงินสูงสุดไว้ไม่เกินคนละ 200,000 บาท ในส่วนของการแบ่งจ่ายหนี้คืนแบ่งเป็นกู้สินเชื่อบุคคลออมสินระยะสั้นให้ทบทวนวงเงินทุกปี และสินเชื่อบุคคลออมสินระยะยาว แบ่งย่อยไปอีก เป็น

  • กู้วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนจ่ายหนี้คืนได้ไม่เกิน 36 งวด (3 ปี) ดอกเบี้ยที่ 50% หรือเดือนละ 250 บาท
  • กู้วงเงินไม่เกิน 50,001 – 100,000 บาท ผ่อนจ่ายหนี้คืนได้ไม่เกิน 60 งวด (5 ปี)
  • วงเงินไม่เกิน 100,001 – 200,000 บาท ผ่อนจ่ายหนี้คืนได้ไม่เกิน 96 งวด (8 ปี)

เงื่อนไขผู้ที่ต้องการขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน 2567

  1. มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (รวมระยะเวลาผ่อนจ่ายหนี้ไม่เกิน 60 ปี)
  3. มีที่อยู่แน่นอน/มีแหล่งทำงานแน่นอน
  4. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น อาชีพค้าขาย ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ทำบริการ, อาชีพอิสระ มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน (ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง)

ทั้งนี้ ต้องมีคนค้ำประกันในการกู้สินเชื่อบุคคลออมสินครั้งนี้ด้วย โดยคุณสมบัติของคนค้ำประกัน ได้แก่

  • อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (รวมระยะเวลาผ่อนจ่ายหนี้ไม่เกิน 60 ปี) สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน
  • เป็นผู้ค้ำประกันได้ไม่เกิน 2 สัญญา โดยรวมทั้ง 2 สัญญาต้องไม่เกิน 2 แสนบาท
  • ไม่ทำงานเกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน

หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ผู้ค้ำประกันต้องมีอาชีพรวมถึงรายได้แน่นอน เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 1 คน) หากกู้ไม่เกิน 50,001 – 200,000 บาท ผู้ค้ำประกันต้องมีอาชีพรวมถึงรายได้แน่นอน เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 2 คน) หรือมีเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 1 คน)

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน เป็นบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลโครงการธนาคารประชาชน 2567 เป็นสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าที่ช่วยเหลือเพื่อให้การเงินมีสภาพคล่องตัวขึ้น ใครสนใจอยากสมัครก็เตรียมเอกสาร คนค้ำประกันให้พร้อม ที่สำคัญเมื่อได้รับการอนุมัติกู้แล้ว ต้องบริหารเงินเพื่อจ่ายหนี้ให้ตรงเวลา อย่าผิดนัดด้วย ไม่ทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้
รายได้ต่อเดือน6000+ บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปีไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุผู้กู้19-50 ปี
เงื่อนไขของข้อเสนอ
รายได้ต่อเดือน14000+ บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี18%+
อายุผู้กู้20-60 ปี
เงื่อนไขของข้อเสนอ
รายได้ต่อเดือนไม่มีข้อมูล
อัตราดอกเบี้ยต่อปีไม่มีข้อมูล
อายุผู้กู้ไม่มีข้อมูล
เงื่อนไขของข้อเสนอ
รายได้ต่อเดือน7000+ บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี6%+
อายุผู้กู้20-65 ปี
เงื่อนไขของข้อเสนอ